Header Ads

Notis Privasi

NOTIS PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI di bawah PDPA* 

Notis Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada semua pelawat sedia ada dan masa depan:

1. Pengumpulan Data Peribadi dalam urusan anda dengan tokwan.com.my
Kami akan menggunakan maklumat tentang diri anda (“Nama Penuh, Alamat Surat Menyurat & Nombor Telefon”) bagi memudahkan kami berurus niaga dan memaklumkan maklumat berhubung dengan perniagaan dan servis kami.

Maklumat ini adalah amat relevan bagi proses perkhidmatan kami, perlaksanaannya, termasuk penyampaian notis, makluman perkhidmatan dan/atau produk, pengurusan perhubungan pelanggan, tujuan perancangan produk akan datang, pelancaran produk baru termasuk acara mempromosi produk dan/atau perkhidmatan dengan rakan niaga perniagaan kami.


2. Kami boleh kongsikan maklumat dengan pihak yang ketiga.

  • Kami akan kongsikan maklumat dalam kalangan editor dan contributor tokwan.com.my
    • Polisi ini menerangkan tentang amalan kumpulan penulis tokwan.com.my dalam perkongsian maklumat peribadi anda. Kami akan kongsikan maklumat HANYA untuk tujuan marketing optimization.

3. Hak-hak subjek data (individu) di bawah Akta 709
Subjek atau individu yang telah memberikan maklumat dan data peribadi kepada kami adalah berhak untuk membuat tuntutan permohonan seperti berikut, sesuai dengan peruntukan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Subjek data adalah berhak untuk:

  • i)  Diberitahu samada data mereka diproses oleh sesebuah organisasi
  • ii)  Mengakses data peribadi
  • iii) Membetulkan data peribadi
  • iv) Menarik balik kebenaran memproses data peribadi
  • v) Menghalang pemprosesan yang mungkin menyebabkan kerosakan atau tekanan (distress)
  • vi) Menghalang pemprosesan bagi maksud pemasaran langsung

4. Pautan luar yang terdapat di dalam blog (termasuk Google Ads) 
Polisi ini tidak tertakluk kepada amalan-amalan privasi laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya anda klik pada pautan pihak ketiga yang terdapat di laman blog kami, dan anda dibawa (keluar) ke laman web yang tidak dikawal oleh kami. Blog kami juga mungkin menjadi tapak kepada content pihak yang ketiga yang mengandungi 'cookies' tersendiri atau teknologi mengesan.


5. Kami boleh mengemaskini Polisi Privasi ini
Kami akan mengubah polisi privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan kepada anda mana-mana perubahan Polisi Privasi kami sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang.

Kami akan menyiarkan salinan yang dikemaskini di blog. Sila semak laman ini secara berkala untuk sebarang kemas kini.


6. Hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan

Anda boleh pada bila-bila masa selepas ini mengemukakan pertanyaan, aduan, meminta akses kepada, dan pembetulan terhadap Data Peribadi, menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda atau melupuskan Data Peribadi anda dengan menghantar permintaan berkenaan kepada penulis/pemilik blog menerusi emel seperti yang dinyatakan di bawah:

                  Email : abu.samoh[at]gmail.com

Sepertimana yang diperlukan oleh undang-undang, anda juga boleh membantah atau menghadkan cara kami memproses maklumat anda. Kami juga boleh memberikan anda maklumat tentang pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat.

*(PDPA–Personal Data Protection Act)
© 2019 -2020 tokwan.com.myTiada ulasan

Jika ada apa-apa, jangan malu. Tinggalkan persoalan anda di ruangan komen okey (^_^)y
Tokwan is a very nice person. I swear.